Möte 3

Hej!

Har patrullen och dess regler någon betydelse? Ska ni göra nått speciellt ochohar vi schyssta regler för varandra på våra möten?

Förra veckan funderade ni på krisberedskap.

Ni behöver fundera på de viktigaste områdena att tänka på vid en kris. Vi anser dessa vara:

 

Kommunikation

Hur gör ni för att få information om läget i samhället? Landet? Världen?

Vilka telefonnummer kan vara bra att ha till hands och var/hur ska man förvara dessa?

Hur gör ni för att meddela räddningstjänsten om telefonerna skulle sluta fungera?

 

Vatten

Var finns det rent vatten att tillgå?

Har ni möjlighet att lagra vatten någonstans?

Hur mycket behöver varje person per dag?

Vad behöver ni för något för att rena vatten?

 

Värme

Vad händer om värmen inte längre fungerar om tex. elnätet som driver våra element skulle sluta fungera?

Hur gör ni med ljus om lamporna inte fungerar?

 

Mat

Hur ska ni skaffa mat? Kommer det att finnas mat i butikerna att köpa och i så fall hur länge?

Vad har ni för mat att laga hemma?

Hur ska ni tillaga maten om ni inte har el?

Vilken typ av mat är bäst? Hur ska maten förvaras?

 

Finns det något mer viktigt som vi inte har tänkt på? Finns det andra risker att fundera över som kan vara en konsekvens av att viruset har spridit sig?

Viruset kanske inte är primärorsaken till att något slutar fungera utan det kan vara en efterföljd som kommer med tiden.

Skriv eller rita vad ni skulle behöva ha för något i ett krisberedskapskit. Det kan vara bra att fundera på ett kit som är tänkt att ha stationärt hemma och ett kit som är tänkt att ha med ut om ni behöver fly.

 

Med vänliga hälsningar

Hemliga ministeriet för sjukdomar (HMFS)

 

HÅLL TIDEN! 19:30 SKA LOKALEN VARA STÄDAD OCH TOM SÅ KLAS KAN LÅSA!

 

Kriterier för kunskapspoäng möte 3

1 poäng för varje nedanstående punkt:
Ni har bestämt regler gemensamt i patrullen
Ni har diskuterat ihop och alla har fått säga sin åsikt.
Det ni kommit fram till har skickats till MolndalKM
En närvarolista har skickats till Emma.
Alla områden i krisberedskapskittet är berört och skickat till MolndalKM.
Ni får avdrag på kunskapspoängen(även de redan intjänade poängen som sitter på kunskapsmätaren kan försvinna):
Det material som ni har använt under mötet inte är bortplockat.
Det finns spill/kladd/smuts eller liknande i lokalen som inte har städats bort
Lokalen har inte lämnats städad, snygg och iordning med lamprona släckta.
Några bråkar under mötet och kan inte reda ut det.
Ni har pratat i mun på varandra och inte lyssnat när någon försökt att prata.