Är man scout även när man är vuxen?

Självklart är man scout även som vuxen, en gång scout alltid scout heter det ju.

Men man gör ju kanske inte riktigt samma saker som när man är yngre. Ofta börjar man ta en ledarroll ganska tidigt inom scouterna då en stor del inom scouting är att ta ansvar för sig själv och för andra ochledarskap är något man lär sig i ung ålder.

I kåren kan man vara ledare eller kårfunktionär. Som ledare har man ju en scoutgrupp att ta hand om. Är man kårfunktionär kanske man sitter i styrelsen eller hjälper till med underhåll eller hjälper till på olika kårarrangemang. Ibland träffas vi vuxna på kårkvällar och har trevligt ihop.

Kåren har också en föräldraförening som träffas ungefär varannan vecka, de jobbar mycket med att ordna inför vår julmarknad.

 

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare och medlemmar i scouterna.

Uppdatering av medlemskap

Scouterna i Mölndal KFUK-KFUMs scoutkår har ett medlemsregister som just nu håller på att uppdateras. Vi vill därför att du går in och uppdaterar dina uppgifter om du vill fortsätta vara medlem hos oss och få mailutskick.
Uppdatering av medlemsregister, befintlig medlem

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.
Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.
Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »
Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.
I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.
Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 
Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.