Scouterna använder sig av knopar för att bygga saker utan hammare och spik. Det kallas att surra. Ibland kan det vara bra att kunna förtöja en båt eller skarva ett rep som är för kort. Då är det bra att kunna en del knopar. Vissa knopar håller bättre till vissa ändamål än andra. Så även om man inte ska ut med en båt kan det vara bra att ha kunskap om knopar, för att välja den bästlämpade för det Du ska göra.
 
”Knop eller knut, från Holländskans knoop som betyder ”knut”, kallas anordning använd för att sammanfoga tågvirke, rep, linor, trådar etc., för att fästa dem vid något, eller för att bilda ögla. Ordet knop används främst av scouter eller i samband med båtar.”
Källa: Wikipedia
 
Numera brukar man säga att knopar är knutar som har slagits medvetet medan knutar är bara allmänna knutar. Därför använder vi i scouterna ordet knop när vi ska beröra detta ämne. I scouterna kan man få bevisa sin kunskap om knopar och slutligen få något av scouternas knopmärken.
 

Första repmärket


För att få första repmärket ska du kunna slå tre viktiga knopar och visa dina patrullkompisar och ledare detta. Du ska också veta vad du kan använda varje knop till.

Andra repmärket

För att få det här märket ska öva på och kunna visa dina patrullkompisar och ledare att du kan:
• Kunna slå fem knopar och visa att du kan lösa verkliga uppgifter genom att använda knoparna. Du ska alltså inte bara visa upp att du kan dem utan du ska när du hamnar i en riktig situation där du behöver göra en knop visa att du vet vilken du bör välja och hur du slår den.
• Känna till skillnaden på olika repsorter och veta när vilken typ av rep passar bäst.
• Veta hur du genom att bygga en talja av rep kan få utväxling när du ska lyfta, dra eller spänna något och ha använt den kunskapen i sitt rätta sammanhang.
 

Bygga

 
För att få intressemärket Bygga ska du vara med och bygga en större konstruktion, t.ex. en flotte, en trädkoja, en hinderbana eller en portal till ett läger eller till er scoutlokal. I uppgiften ingår förutom själva bygget att vara delaktig i att hitta på konstruktionen och göra en ritning. Konstruktionen kan byggas antingen som pionjärarbete med rep och surrningar eller med vanlig byggteknik. När bygget är slutfört är det dags för utvärdering tillsammans med de andra som var med.
 
 
Knopar.se En sida med många bra saker att kunna.
Karlstads Sjöscoutkår Har en bra sida där de visar knopar på ett tydligt sätt.
 
 

Länkar

Råbandsknop >>
Pålstek >>
Dubbelt halvslag >>
Dubbelt halvslag om egen part >>