En förutsättning för att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är att du kan hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Det är viktigt att du vet vad man ska göra om någon skadar sig och det är skönt att veta att dina kompisar vet vad de ska göra om du skadar dig. För att våga ge sig ut på okända äventyr är det bra att vara redo och kunna hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Aktiviteterna och kunskapen i att ta hand om någon som råkat illa ut blir mer avancerat och efter att ha jobbat med märket kan överblickar scouten enkelt en olycka och vågar agera.

Plåstra

För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare:

 • Hur man tar hand om mindre sår som skärsår.
 • Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge.
 • Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett.
 • Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till.
 • Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer.

Hjälpa

För att få intressemärket Hjälpa ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare innehållet för intressemärke Plåstra. Dessutom övar du på och visar dina scoutkompisar och din ledare att du kan:

 • Prioritera enligt LABC.
 • Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden.
 • Lägga en person i stabilt sidoläge.
 • Lägga om en stukad fot.
 • Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk.
 • Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus.
 • Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att undvika det.

Rädda

För att få intressemärket Rädda ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och ledare innehåller för intressemärket Hjälpa. Dessutom ska du:

 • Kunna överblicka en olyckssituation, prioritera och fördela uppgifter .
 • Veta hur du hanterar benbrott.
 • Kunna släcka brand på person.
 • Veta hur du hanterar större brännskador.
 • Kunna utföra hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Veta hur du tar hand om en person som blivit medvetslös av berusning, diabetiker med blodsockerfall och en person med epilepsianfall.
 • Veta hur du tar hand om lokala frostskador och vad du ska göra vid symptom på allmän nedkylning.

 

Länkar:

Sjukvårdsupplysningen 1177
Fass- Medicinskuppslagsbok