Här hittar du olika texter som kan vara bra att känna till inom scouterna. Dessa används under olika tillfällen men man brukar i regel alltid stöta på dom på olika ceremonier mm.

Scoutlagen:

1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra
 

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.
 

Valspråk och lösen

-Var redo!
-Alltid redo!
 

Scoutsången

Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet,
en vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet.
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller,
med hjärta håg och hand
 
Var redo! Hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng,
håll blank din pil,
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land
 
Text: Johan Nordling
Musik: Sigurd Swedberg
 

Scoutbönen

Käre Fader i din himmel du som alltid hjälper mig.
Vart jag går i världens vimmel hör min bön som söker dig.
Hjälp mig leva dig till ära hedra Sverige, mor och far.
Min och andras bördor bära hjälp mig lyda scouters lag.
 

Roversången

Detta är Roverscouternas egna sång som de sjunger när det finns tillfälle för det. Den är bra att känna till om du är Roverscout.

 
1. See the clouds rolling on their way
See the stars shining so gay
Hear the wind in the tall pine tree
and you know exactly why I’m free
I am a rover, rolling along
Rover, singing a song
I am a rover, until the day I die
 
2. Through this world I’m bound to roam
without a bed, a fire or a home
But I have found a friend that is true
and that’s my comrade that is you
I am a rover, rolling along
Rover, singing a song
I am a rover, until the day I die
 
3. Have few friends but they are true
a mountain flower and a stream of blue
I am a wonderer, never standing still
and I must go onwards to the hill
I am a rover, rolling along
Rover, singing a song
I am a rover, until the day I die