En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har runt 90 medlemmar 2017 och vi är ständigt på väg uppåt.

 
Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång per månad. På våra styrelsemöten diskuteras kommande aktiviteter, hur det går för avdelningarna, framtida mål och följer upp ekonomin bland annat. Om man vill påverka kåren eller har en fråga till styrelsen så är man som medlem välkommen att delta under våra styrelsemöten. Alla synpunkter och ideér för utveckling av kåren är välkomna!
 

Styrelsen

Här kan du läsa en liten presentation av de medlemmar som är valda av kåren att sitta i styrelsen.

Kårordförande

Karin Johansson
 

Kassör

Anna Samuelsson
 

Ledamot

Susan Holst
 

Ledamot

Anders Oscarsson
 

Ledamot

Emma Svanström
 

Ledamot

Sara Löfgren