En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 66 medlemmar och vi blir fler och fler, så häng med oss scouter i Mölndal.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi två avdelningar fördelade på en spåraravdelning och en upptäckare- och äventyraravdelning
Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fyra till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga på Landshövdingegatan 37-39 i Krokslätt (en del av Mölndal nära till Göteborg).
Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång per månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, hur det går för avdelningarna och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En gång i månaden så sköter vi om vår stuga och genomför mindre reparationer på en så kallad arbetslördag.