Avdelningar

I kåren har vi verksamhet och avdelningar för stort sett alla åldrar. Man kan självklart bli medlem närsomhelst men vi har scoutverksamhet från höstterminen det året man fyller åtta år.

Kårens verksamhet:

Två spåraravdelningar

Spårare, tisdagar kl 18-19.30

Skogspatrullen spårare, udda onsdagar kl 18-19.30 och en del helgaktiviteter

Upptäckare, måndagar kl 18-19.30

Äventyrare, onsdagar (ev byte till torsdagar) kl 18-19.30

Utmanare, onsdagar (ev byte till torsdagar) kl 18-19.30

Spårare är man när man är 8-9 år. Här lär man sig grunderna i att kunna klara sig bra i naturen och bli en bra samhällsmedborgare och medmänniska.  Vi sover i tält och lagar mat på trangiakök. Man lär sig ta ansvar för sig själv och för andra.

Upptäckare är man när man är 10-12 år. Man lär sig mer och mer och lite svårare saker. Man går över till att laga mat över öppen eld och lär sig hantera en kniv. Kanske provar man på att gå på hajk lite längre sträckor.

Äventyrare är man när man är 12-15 år. Nu ska man lära sig att klara sig själv. Patrullen är viktig och att ta ansvar är en förutsättning. Vi sover i vindskydd och lär oss att hugga ved och lagar all mat över öppen eld.

Utmanare är man när man är 15-18 år. Nu är man nästan fullärd som scout och kan börja att prova på att leda andra. Man arbetar ofta självständigt i patrullen och lär sig att arbeta med projekt. Man får börja ta eget ansvar för programmet.

Rover är man när man är 19-15 år. Nu har man inga ledare längre utan ansvara helt för var man gör själv inom patrullen. Man är ofta avdelningsledare och åker på storläger utomlands.

Sedan kan man bli ledare eller funktionär i kåren. Är man intresserad av att vara ledare kan man vara det från det man blir utmanare. Ledare och funktionärer träffas på kårarrangemang, arbetsdagar och kårkvällar. Vi brukar ha väldigt trevligt samtidigt som gör vi något bra eller bara har skoj ihop.

Vi har även en föräldraförening som träffas vararannan vecka. De arbetar året om för att vi ska kunna ha en fin julmarknad varje år. De hittar även på roliga sociala saker.